Ματσούο Μπασό | Οχτώ μείον ένα χαϊκού για το καλοκαίρι

painting by Suzuki Harunobu, c.1767-Art Institute of Chicago
 


1.

ακινησία-
βυθίζεται στα βράχια,
το τζι τζι των τζιτζίκων

shizukasa ya 
iwa ni shimiiru 
semi no koe

stillness-
sinking into the rocks, 
cicadas' cry
2.


σε γαλανή θάλασσα,
κύματα που μυρίζουν σάκε:
το αποψινό φεγγάρι

so kai no
nami sake kusashi
kyo no tsuki

On a blue sea,
waves fragrant with rice wine:
tonight’s moon

3*.

θερινές μπόρες-
προσφέροντας τα δρακοφάναρα του,
ο φύλακας της πόλης

summer rains-
offering his dragon lights, 
the city watchman

samidare ya
ryu to aguru
bantaro 
 

(*σημ.: Αντικατοπτρισμοί φωτός που έρχονταν κάποιες φορές από τον ωκεανό αποδίδονταν σε δράκους που πρόσφεραν κεριά στους θεούς της θάλασσας. Οι φύλακες της πόλης τη νύχτα άναβαν φανάρια
4.

ανόητα, στο σκοτάδι,
αρπάζει ένα αγκάθι:
κυνήγι πυγολαμπίδων

gu ni kuraku
ibara o tsukamu
hutaru kana

foolishly, in the dark,
he grabs a thorn:
hunting fireflies

 


5.

παγίδες χταποδιών-
φευγαλέα όνειρα κάτω από 
καλοκαιρινό φεγγάρι

takotsubo ya
hakanaki yume o
natsu no tsuki

octopus traps-
fleeting dreams under
summer's moon


 

6.

καλοκαιρινό γρασίδι-
ό,τι απομένει
από τα όνειρα πολεμιστών

natsugusa ya 
tsuwamonodomo ga 
yume no ato

summer grass- 
all that remains 
of warriors' dreams 

7.

άνθη λευκά του φεγγαριού 
το βράδυ δίπλα στην εξώπορτα,
δάδα στο χέρι

yu¯gao no
shiroku yoru no ko¯ka ni
shisoku torite

moonflowers white
at night by the outhouse,
torch in hand8.

ο δρόμος τούτος-
όπου κανένας δεν πηγαίνει,
σούρουπο φθινοπώρου

kono michi ya
yuku hito nashi ni
aki no kure

this road-
with no one on it,
autumn dusk *μετάφραση από τα αγγλικά: Μαρία Θεοφιλάκου
πηγή: Barnhill, David Landis, trans. Bashō’s Haiku: 
Selected Poems by Matsuo Bashō. 
Albany: State University of New York Press, 2004.

Matsuo Bashō
1644-1694
Σχόλια