ταξίδι κάτω από τη βροχή: Ανρί Μισώ (ζωή μου)

Manny Farber, 1979


Ζωή μου

Χωρίς εμένα πας, ζωή μου.
Εσύ κυλάς,
Κι εγώ ακόμα περιμένω να κάνω ένα βήμα.
Παίρνεις αλλού τη μάχη.
M' εγκαταλείπεις έτσι.
Δεν σε ακολούθησα ποτέ.

Δεν διακρίνω καθαρά όσα προσφέρεις.
Το τόσο λίγο που ζητώ, ποτέ δεν μου το φέρνεις.
Λόγω της έλλειψης αυτής, φιλοδοξώ σε τόσα.
Σε τόσα πράγματα, στο άπειρο σχεδόν...
Λόγω του λίγου αυτού που λείπει, που δεν φέρνεις.

  μετάφραση: Μαρία Θεοφιλάκου   


Henri Michaux, 1962 (sans titre)
 

Ma vie

Tu t'en vas sans moi, ma vie.
Tu roules,
Et moi j'attends encore de faire un pas.
Tu portes ailleurs la bataille.
Tu me désertes ainsi.
Je ne t'ai jamais suivie.

Je ne vois pas clair dans tes offres.
Le petit peu que je veux, jamais tu ne l'apportes.
A cause de ce manque, j'aspire à tant.
A tant de choses, à presque l'infini...
A cause de ce peu qui manque, que jamais tu n'apportes.


1899-1984

Σχόλια